Basisschool De Tweemaster (openbaar)

Jan Ploegerlaan 1 b 1483 VR De Rijp

  • Schoolfoto van Basisschool De Tweemaster (openbaar)
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweemaster (openbaar)
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweemaster (openbaar)
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweemaster (openbaar)
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweemaster (openbaar)

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Tweemaster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Mocht u vragen hebben over de informatie, of een rondleiding door de school willen, neemt u dan gerust contact op met Nadine Groot, directeur van de school, via 0299-673396 of info.tweemaster@isobscholen.nl.

OBS De Tweemaster valt onder de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. www.isob.net.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Zelfstandigheid
  • Talentontwikkeling
  • Structuur
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote school van ongeveer 150 leerlingen. Dit aantal is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Onze instroom is goed. Steeds meer ouders geven de voorkeur aan vijf gelijke schooldagen. 

Nieuwe leerlingen zijn welkom. Wilt u een rondleiding om de school eens te bekijken en sfeer te proeven? Neem dan contact op met de directeur, Nadine Groot via 0299-673396 of info.tweemaster@isobscholen.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds januari 2016 zijn wij gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw: Brede School De Pauw in De Rijp. 

In dit gebouw bevindt zich ook de kinderopvangorganisatie Forte Kinderopvang. Zij bieden alle vormen van kinderopvang (KDV, VSO, NSO, PSZ). 

In verband met onze schooltijden van 8.30 - 14.00 uur (vijf gelijke dagen) heeft Forte Kinderopvang een aanbod op maat voor onze ouders.

Voor de mogelijkheden, kijk op www.fortekinderopvang.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven