Kindcentrum Kleinerf

Oude Molenweg 10 5425 VR De Mortel

Schoolfoto van Kindcentrum Kleinerf

In het kort

Toelichting van de school

                                                             Leren met en van elkaar.

Kinderen en leerkrachten leren met en van elkaar. Het werken met combinatiegroepen vraagt van de kinderen zelfstandigheid en geven van hulp aan elkaar waar het kan. We vinden het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om dat te realiseren waarbij respect voor de ander een belangrijk gegeven is. De resultaten van de kinderen volgen we structureel door middel van ons leerlingvolgsysteem en voor het jonge kind door middel van “KIJK”. Op basis hiervan en de observaties van de leerkrachten worden nieuwe groepsplannen opgesteld. Op deze manier realiseren wij een zo passend mogelijk aanbod en werken we toe naar een passend vervolgonderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • passend onderwijs
  • samenwerking met respect
  • veiligheid en vertrouwen
  • vrijheid en verantwoordelijk
  • betrokkenheid zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Hoornsmodel is in 2017-2018 voor alle groepen gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven