OBS de Start

Middelstraat 22 5176 NJ De Moer

Schoolfoto van OBS de Start

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Start is gevestigd in De Moer in een fris goed onderhouden gebouw. OBS de Start is een kleine openbare basisschool met een prettige ontwikkelingsgerichte sfeer. Een school die staat voor goed openbaar onderwijs waar kinderen van elkaar en met elkaar mogen leren.

Als u (na het lezen van de gegevens op deze site) nog meer informatie over onze school wilt, nodigen wij u van harte uit om onze vernieuwede website (www.obsdestart.nl) te bezoeken of een afspraak te maken met onze directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect-Betrokken
  • Structuur
  • Geborgenheid-Sfeervol
  • Adaptief
  • Zelfstandig-Uitnodigend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
34
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties, kan door de ouders zelf geregeld worden bij bijv. de Stchting Kinderopvang Midden Brabant,  Buitenlust  of bij de Mikz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven