Openbare Montessori basisschool de Meander

Centrumlaan 1 3454 CX De Meern

  • We begroeten elk kind persoonlijk.
  • Op de eerste verdieping hebben we een groot leerplein waar alle lokalen op uit komen
  • In de groepen 3-4-5 werken de kinderen in de schooltuin, achter ons gebouw
  • Onze buitenspeelruimte is ruim en de bomen eromheen geven schaduw

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De antwoorden op de vragenlijsten eind 2018 lieten een grote variëteit zien in de mate van tevredenheid. Ouders zijn in het algemeen van oordeel dat hun kinderen met plezier naar school gaan. De informatievoorziening aan ouders kan beter. Het belangrijkste aandachtspunt dat uit de vragenlijst naar voren komt is dat er geen duidelijke visie op het onderwijs is. Dat was eind 2018 inderdaad nog zo. Inmiddels heeft de school een heldere keuze gemaakt voor eigentijds montessorionderwijs, waarin het kind centraal staat en gewerkt wordt aan de hand van leerlijnen. De komende jaren gaat de school stapsgewijs over naar heterogene groepen met kinderen van drie leerjaren bijeen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven