Openbare Montessori basisschool de Meander

Centrumlaan 1 3454 CX De Meern

  • Voorkant school op plein
  • Entree concierge; de koffie staat altijd klaar!
  • Wij zien graag dat de kinderen met de fiets naar school komen.
  • Wij stimuleren het leesplezier
  • Veel ruimte om zelfstandig te werken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OMBS de Meander. U vindt op deze schoolpagina informatie over onze school, onze visie op onderwijs, het leer- en leefklimaat op onze school en de resultaten van ons onderwijs. Deze informatie wordt enkele malen per jaar aangevuld met de meest recente gegevens van DUO en de inspectie van het onderwijs.

Op onze school vullen wij de uitgangspunten van Maria Montessori op een eigentijdse manier in. Dat betekent dat wij leerlingen zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces, binnen de mogelijkheden van de groep. We werken volgens het principe: “Help mij het zelf te doen”.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke groei
  • Aandacht
  • Verbinding
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naast leerlingen uit het oude kern van De Meern bezoeken ook veel leerlingen van de nabijgelegen nieuwbouwwijken onze school, zoals De Woerd en Langerak. Een deel van de leerlingen komt van verder gelegen wijken, omdat ouders kiezen voor Montessorionderwijs. De school is in de periode 2010 tot 2014 sterk gegroeid. Nu er nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd in de omgeving van de school, is het aantal leerlingen de laatste jaren afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 telt de school circa 275 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Voor de komende jaren verwachten we dat het aantal leerlingen stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Spreektijden personeel

Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. De mail vinden wij hiervoor minder geschikt. Heeft u een korte praktische vraag of een mededeling, dan kan dit uiteraard wel per mail. U kunt na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht. In verband met al ingeplande overleggen, is dit niet altijd meteen de volgende dag mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven