Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Het Veldhuis

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Veldhuis is een Rooms Katholieke basisschool in de wijk Veldhuizen die onderdeel uitmaakt van de Stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Als stichting en dus ook als Het Veldhuis, staan wij voor steengoed onderwijs om de kansen voor alle leerlingen in het vervolg onderwijs en hun deelname aan de samenleving te maximaliseren. Om ruimte te creëren voor excellent onderwijs zet de school in op een veilige en vertrouwde schoolcultuur waarin kinderen door leerkrachten in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op onze school heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet worden getolereerd. Een goed pedagogisch klimaat wordt gerealiseerd in samenwerking met ouders. De school en ouders zijn partners in het opvoeden van kinderen. Het Veldhuis is de plek voor het formele leren maar ook buiten de school wordt geleerd. Daarom is samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • High Performance Schools
  • Kennisoverdracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van Het Veldhuis komen uit de wijken Veldhuizen, de Balije en Vleuterweide en vormen een goede afspiegeling van de bewoners in deze wijk. Vanaf augustus 2021 krijgen de kinderen onderwijs verdeeld over 13 groepen. De school is gehuisvest in het scholencluster Bonte Berg. In dit complex is ook kinderenopvang KMN Kind & Co gehuisvest. Zij zijn onze partners in de kinderopvang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven