R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong

Sportlaan 47 2678 VG De Lier

  • Er zijn op school tablets en chromebooks, waar diverse klassen mee werken.
  • Locatie Sportlaan
  • Locatie Achterlaantje
  • Wij zijn een gezonde, sportieve school!

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn per kind heel wisselend. Het is echter wel conform wat wij van de kinderen verwachtten.

Niet alleen de cognitieve resultaten tellen, maar ook de resultaten op sociaal en emotioneel gebied. Door de differentiatie die bij de leerlingen is gerealiseerd, hebben de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken in de groep aan de kennisvakken. Deze groep vormde tegelijk de sociale context, waarin kinderen zich goed voelen. De cognitieve resultaten zijn zichtbaar in de DIA eindtoets. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Als school vinden wij deze ontwikkeling minstens zo belangrijk. Intern meten we de sociaal emotionele ontwikkeling wel. Op verzoek kunnen we daar informatie over geven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

De tussentijdse resultaten die in het midden van het schooljaar worden afgenomen zijn voor De Achtsprong de belangrijkste graadmeter om de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen te volgen. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de toetsen die in het midden van het jaar ervoor zijn afgenomen. De toetsen aan het eind van het jaar zijn de tweede belangrijke graadmeter voor ons om de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen te zien. Naast de Cito-toetsen die met name de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in beeld brengen, gebruiken we ook het leerlingvolgsysteem KANVAS dat een beeld geeft van het sociaal welbevinden van de leerlingen. Op basis van de toetsresultaten en KANVAS worden de plannen op school/groeps/leerling niveau met regelmaat geëvalueerd en aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven