R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong

Sportlaan 47 2678 VG De Lier

  • Er zijn op school tablets en chromebooks, waar diverse klassen mee werken.
  • Wij werken op school met dag en weektaken om de zelfstandigheid en eigenaarschap van de kinderen te bevorderen.
  • Wij zijn een gezonde, sportieve school!
  • Wij hebben in de school een glijbaan. 'We klimmen omhoog, bereiken succes en kunnen daarna genieten!'

In het kort

Toelichting van de school

WSKO De Achtsprong is de grootste basisschool in De Lier, bestaande uit 17 groepen. Sinds mei 2021 zijn we één locatie waar alle groepen gehuisvest zijn, in ons gebouw zit ook een logopediste en de naschoolse kinderopvang van De Lange Keizer. De kinderopvang 0-4 jaar van De Lange Keizer zit aan ons gebouw vast. Wij werken nauw met hun samen met het project De Riddersprong.
Op school leren de kinderen, maar ook de leerkrachten van en met elkaar. In het schooljaar 2021-2022 hebben we gekozen voor een nieuwe rekenmethode en hebben we hard gewerkt aan wat wij belangrijk vinden bij het geven van een effectieve instructie. De kleutergroepen hun observatietechnieken uitgebreid om zo het spel van het kind zo goed mogelijk te begeleiden. 

WSKO De Achtsprong is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5200 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met en van elkaar
  • Ontwikkelingsgericht werken
  • Sportieve, gezonde school
  • De Riddersprong
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Achtsprong werken we met stamgroepen. Vanuit deze groep gaan de leerlingen aan het werk. 

De groepen 1/2 hebben 4 stamgroepen en vanaf januari 2023 tot het einde van het schooljaar 2022-2023 starten we een instroomgroep. Deze groep wordt aan het einde van het schooljaar verdeeld over de 4 kleutergroepen. De groepen 3 tot en met 8 bestaan uit dubbele stamgroepen. De verschillende groepen werken met elkaar samen. 

Bij de kleutergroepen wordt gewerkt met verschillende leerpleinen, waarin voortdurend met elkaar samengewerkt wordt.
Ook vindt er bij de kleutergroepen een samenwerking plaats met kinderopvang De Lange Keizer. Peuters vanaf 3,5 jaar komen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker een aantal momenten in de week spelen en leren in de kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Wij houden de veiligheid van een leerling, klas en hele school goed in de gaten. Wij werken met de methode Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Terug naar boven