R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong

Sportlaan 47 2678 VG De Lier

  • Er zijn op school tablets en chromebooks, waar diverse klassen mee werken.
  • Wij werken op school met dag en weektaken om de zelfstandigheid en eigenaarsschap van de kinderen te bevorderen.
  • Wij zijn een gezonde, sportieve school!
  • De glijbaan! We klimmen omhoog, bereiken succes en kunnen daarna genieten!

In het kort

Toelichting van de school

WSKO De Achtsprong is een basisschool waar onderwijs en toetsen op maat worden gegeven en waar we extra aandacht hebben voor zorg. De kinderen leren van en met elkaar bij ons op school. De locatie aan de Sportlaan zijn we op dit moment aan het verbouwen, zodat we één school kunnen creëren waar de kindern zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons nieuwe gebouw is o.a. gehuisvest de logopedie en kindercoaching. Daarnaast werken we nauw samen met de Lange Keizer die verbonden zit aan onze school.

WSKO De Achtsprong is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5200 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde, sportieve school
  • Onderwijs volgt het kind
  • Sturen op betrokkenheid
  • De Riddersprong
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Achtsprong werken we met stamgroepen. Vanuit deze groep gaan de leerlingen aan het werk. 

De groepen 1/2 hebben 4 stamgroepen en de overige groepen bestaan uit dubbele stamgroepen. De verschillende groepen werken met elkaar samen. 

Bij de kleutergroepen wordt gewerkt met verschillende leerpleinen, waarin voortdurend met elkaar samengewerkt wordt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Wij houden de veiligheid van een leerling, klas en hele school goed in de gaten. Wij werken met de methode Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Terug naar boven