Openbare Basisschool De Vlieten

Anjer 2 2678 PB De Lier

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieten
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieten
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieten
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieten
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieten

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vlieten is de enige openbare basisschool in De Lier. Onze leerlingen lopen op onze school hun eigen groeiproces door. Doordat wij zorgen voor de optimale omstandigheden kan uw kind zich op onze school volledig ontwikkelen. Daarbij sluiten wij goed aan op de groei van uw kind en geven wij extra aandacht waar dat nodig is.

Wij zijn een ‘groene school’. We vinden het heel belangrijk om actief bezig te zijn met natuur, milieu en duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst. Daarom hebben we zelf onze lesmethode ontwikkeld, gaan we vaak aan de slag met practicumlessen of op excursie naar bijvoorbeeld een boerderij of bos. Onze leerlingen kunnen in onze vlinder- of moestuin aan de slag om onkruid te wieden of zaailingen te poten. Om duurzaam gedrag te stimuleren en aan te leren, besparen we op school op papier en energie. Ook zijn wij actief met recyclen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groene School
  • Gezonde School
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is onze school wat gekrompen. Wij kregen iets minder aanmeldingen. Uit onderzoek bleek dat dit te maken had met de status van ons schoolgebouw. Na een opknapbeurt en met nieuwbouw in het vooruitzicht zien wij de aanmeldingen weer toenemen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven