RK Basisschool De Zon

Anjerlaan 1 1424 AM De Kwakel

Schoolfoto van RK Basisschool De Zon

In het kort

Toelichting van de school

Op De Zon zorgen we ervoor dat er ruimte wordt geboden aan iedere leerling en medewerker om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen dat elke leerling van De Zon aan het einde van de basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat leerresultaten zijn bereikt die passen bij zijn of haar niveau. We maken keuzes die voor onze leerlingen het meeste rendement opleveren en waarvan het effect bewezen is. Op De Zon is er ruimte om te zijn wie je bent. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers zorgen we voor een sfeer waarin eenieder gezien en gehoord wordt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Bevlogenheid
  • Vertrouwen
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de prognoses laat het leerlingenaantal een dalende lijn zien. In de praktijk zien wij dat die daling niet zo sterk is als dat de prognose laat zien. Intern zijn we wel met elkaar aan bekijken hoe we ons verhaal over ons onderwijs het beste kunnen delen, zodat iedereen kan weten waar De Zon voor staat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aangezien wij een school zijn met veel kinderen uit het buitengebied, hebben wij ervoor gekozen de schooltijden over alle jaargroepen gelijk te houden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven