Lubertischool

Brink 29 1796 AH De Koog

  • Boeken, we kunnen er geen genoeg van krijgen.
  • Elk jaar worden er lampionnen gemaakt voor Sint Maarten. Er is altijd een keuze uit verschillende ontwerpen.
  • Een bouwwerk bouwen in de bouwhoek en vervolgens aan andere kinderen uitleggen wat je gebouwd hebt.
  • Een echte vernissage na het project 'Kunstenaar in de klas' waarvoor ouders, buren en andere belangstellenden zijn uitgenodigd.
  • Tijdens het project 'Kunstenaar in de klas' krijgen alle leerlingen les van een kunstenaar om nieuwe technieken te leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Lubertischool. 

Wij zijn een school waar kinderen o.a. ook bewegend leren. We geven buitenlessen gecombineerd met de lesmethode. Bij ons staat samen werken en samen leren centraal. Wij werken binnen de school met een leerwerkplein, dit bestaat een uit samenwerkplein en een stilteplein. Kinderen uit verschillende groepen zijn door elkaar taakgericht aan het werk onder begeleiding van een leerkracht / leraar-ondersteuner.

De kinderen vullen gedurende het schooljaar een portfolio met werk waar ze trots op zijn. Leerkrachten helpen waar nodig, maar de eigenaarschap ligt bij de kinderen. Voor bepaalde vakken houden de kinderen ook de doelen zelf bij. Dit vergroot het zicht op: wat kan ik al? Wat moet ik nog leren? 

Bezoek ook eens onze website: www.lubertischool.nl

U bent altijd welkom met vragen, telefonisch, via de mail of kom eens kijken bij ons op school. 
Met vriendelijke groet, Inge Lekkerkerker

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Mini democratie
  • Identiteit
  • Eigenaarschap
  • Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lubertischool ligt in het dorp De Koog, tegen bos en duinen. 

De meeste kinderen uit het dorp bezoeken onze school.

Door dalende geboortecijfers krimpt het aantal leerlingen net als op het hele eiland. De laatste jaren is het leerlingaantal op 1 oktober stabiel namelijk 64 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven