Compagnonsschool

Ds. Veenweg 10a 8456 HR De Knipe

  • Dit is voor ons de kern van het onderwijs dat wij geven aan onze leerlingen. We hebben vertrouwen in onze leerlingen, ouders en in elkaar.
  • Bij ons op school werken wij bewust aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Wil je uit ieder kind halen wat erin zit, moet je differentiëren in lesstof en tempo.
  • Bij eigentijds, innovatief en persoonlijk onderwijs is het voor ons vanzelfsprekend dat kinderen een iPad als hulpmiddel gebruiken.
  • Wij werken groep- en vakoverstijgend met actuele thema's.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Conclusies onderzoek leerlingtevredenheid: 

Over het algemeen scoren bovengemiddeld op dit onderzoek. 

Vanuit ons dagelijks werk en omgang met de kinderen hadden wij ook dat gevoel, maar het wordt nu bevestigd in dit onderzoek.

Als rapportcijfer geven de kinderen de school een 8,6. Dat is een erg mooi cijfer!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête is door 22 van de 72 ouders ingevuld, wat neerkomt op 31% van de ouders. Het is jammer dat, ondanks een herhaalde oproep niet meer ouders hebben gereageerd.

Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is minder dan 95%. De uitslag is daardoor helaas niet representatief.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven