Compagnonsschool

Ds. Veenweg 10a 8456 HR De Knipe

  • Dit is voor ons de kern van het onderwijs dat wij geven aan onze leerlingen. We hebben vertrouwen in onze leerlingen, ouders en in elkaar.
  • Bij ons op school werken wij bewust aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Wil je uit ieder kind halen wat erin zit, moet je differentiëren in lesstof en tempo.
  • Bij eigentijds, innovatief en persoonlijk onderwijs is het voor ons vanzelfsprekend dat kinderen een iPad als hulpmiddel gebruiken.
  • Wij werken groep- en vakoverstijgend met actuele thema's.

In het kort

Toelichting van de school

Wij hebben ons best gedaan om de voorlichting over onze school goed neer te zetten. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag, om zo onze informatievoorziening zo duidelijk mogelijk voor u te maken. U kunt voor nog meer informatie ook kijken op onze website www.compagnonsschool.nl .

Met hartelijke groet,

Ruud Werner,
directeur OBS De Compagnonsschool,
De Knipe.

"Waar leren leuk is!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterke en passende basiskennis
  • Wereldburger in de dop
  • Thematisch onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • 21e- eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven