Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

De Hoef Oostzijde 33 1426 AE de Hoef

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Antoniusschool is gelegen aan de Oostzijde in De Hoef. Het gebouw is prachtig landelijk gelegen aan de rivier De Kromme Mijdrecht. De Oostzijde is de enige toegangsweg tot de school. Door de ligging van de school komen onze leerlingen niet alleen uit De Hoef, maar ook uit Amstelhoek, Mijdrecht, Zevenhoven en andere omliggende dorpen

De laatste jaren is het leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven en telt de school rond de 60 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over drie units. Unit 1/2/3, unit 4/5/6 en unit 7/8.

Onze kinderen zijn ondernemend en nieuwsgierig . 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven