Jozefschool

Dwingel 6 1648 JM De Goorn

  • Wij staan voor creativiteit, in alle opzichten. Elk kind is uniek en heeft talent!
  • Onze school is een Vreedzame school. Samen, met elkaar waar iedereen erbij hoort!
  • Vanaf vier jaar leren onze leerlingen elke dag nieuwe dingen, op hun eigen niveau en tempo.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jozefschool, een katholieke school met 367 leerlingen in De Goorn. De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • vorming & ontwikkeling
  • eigenaarschap
  • plezier
  • geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Jozefschool heeft een convenant gesloten met de Stichting Kinderopvang in de gemeente Koggenland (SKIK). Ook met kinderopvang Berend Botje hebben wij een samenwerking.

SKIK en Berend Botje verzorgen de Naschoolse Opvang in Avenhorn.
De Voorschoolse Opvang wordt vier ochtenden vanaf 7.00 uur verzorgd binnen ons schoolgebouw door SKIK.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In elke groep worden aan het begin van het schooljaar met de groep klassenregels opgesteld.

Terug naar boven