Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Meidoornstraat 33 8397 GV De Blesse

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

In het kort

Toelichting van de school

Dorpsschool De Blesse is een echte dorpsschool waar samen leren en samen werken centraal staat. De school ligt midden in het dorp, dus vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp zitten met elkaar op school. Wie de school binnenkomt, zal het opvallen dat er een prettige leer-werksfeer aanwezig is. De leerkrachten staan open om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan. Op onze school worden alle leerlingen gehoord, gezien én gekend. De kleinschaligheid maakt dit mogelijk.

NB. bij de telling op 1 oktober 2023 telde Dorpsschool De Blesse 39 leerlingen.

De visie van de school wordt verwoord in de volgende slogan:

“Dorpsschool De Blesse, Samen Trots op ieder kind!”

Trots staat voor: Toegankelijk, Respect, Onderwijs op maat, Toekomstgericht en Samen.
Vijf kernwaarden, van waaruit wij ons onderwijs vorm geven.

Bevoegd gezag en bestuur

Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de gemeentes  Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting Comprix verzorgt het basisonderwijs voor ruim 4100 leerlingen. Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen. Edwin de Weers en Jan Veenstra vormen samen de raad van bestuur. Edwin de Weers is voorzitter; Jan Veenstra is vicevoorzitter. De portefeuille financiën en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is bestuurlijk verantwoordelijk voor personeel en huisvesting.         

Leden van de Raad van Toezicht: De heer drs. G.R. de Wit, voorzitter, De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter, Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, Mevrouw drs. N. Nooter, De heer mr. A. Sietzema.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegankelijk
  • Respect
  • Onderwijs op maat
  • Toekomstgericht
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school draagt de naam "Dorpsschool" om aan te geven dat we een school zijn voor alle kinderen uit De Blesse en omliggende dorpen. OBS  Dorpsschool De Blesse valt in de categorie kleine scholen. Hierdoor is de school overzichtelijk in organisatie. Leerlingen en ouders voelen zich gehoord, gezien én gekend. Het gevoel van betrokkenheid is hoog. Door vele geboortes in het dorp verwachten wij de komende jaren een lichte groei. Op verschillende momenten in het jaar organiseren wij peuterinloop-ochtenden voor twee- en driejarigen en hun ouders/verzorgers. Hierbij vertellen wij (toekomstige) ouders heel graag alles over onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang bieden. De kinderen worden van school opgehaald en gaan dan naar de buitenschoolse opvang naar keuze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven