Basisschool De Rietakker

Abt Ludolfweg 109 3732 AN De Bilt

Schoolfoto van Basisschool De Rietakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Rietakker

Wij willen dat iedereen die onze school binnenstapt zich welkom weet. Er heerst binnen onze school een sfeer waarin je je prettig voelt. Wij gunnen het een ieder zijn eigenheid te behouden.  

Op De Rietakker mag iedereen zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Hier wordt creatief denken gestimuleerd. We geven elkaar verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat je lef durft te tonen, initiatiefrijk bent en de uitdagingen die je nog tegenkomt aangaat. 

Door samen te werken leer je van elkaar, doe je ideeën op word je sterker. Deze bagage geeft je handvatten die je zelfredzaamheid bevorderen. We genieten van wat goed gaat. 

Hier leggen we samen de fundering voor je toekomst waardoor je tot grote hoogte kunt reiken. Na De Rietakker heb je als kind de moed jouw toekomst tegemoet te treden en vertrouwen wij als leerkrachten en ouders erop dat je de capaciteiten hebt om jouw toekomst aan te kunnen.                          

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bevlogenheid
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Innovatief
  • Identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat er op school lesgegeven wordt volgens de principes van Dalton is de Rietakker meer dan een buurtschool.

Het overgrote deel van onze populatie komt wel uit De Bilt en Bilthoven. Dit zorgt voor een evenwichtige verdeling in de groepen. Het aantal leerlingen met een migratie-achtergrond is op De Rietakker ongeveer 10%.

Ouders zijn, doordat vaak bewust voor Daltononderwijs wordt gekozen, positief kritisch en zeer behulpzaam. De houding van ouders t.o.v. zowel hun kinderen als de school laat zien dat ze naast de cognitieve prestaties ook veel belang hechten aan sociaal emotionele ontwikkeling. Dit alles is terug te vinden in het prettige klimaat op De Rietakker.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven