Groen van Prinsterer Basisschool

Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt

  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De personele bezetting is dermate ruim dat we bij verlof of korte afwezigheid door ziekte dit intern kunnen oplossen. Bij langdurige afwezigheid zullen proberen dit te laten opvangen door een externe. Proberen, omdat het vinden van personeel niet gemakkelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in de groepen 1-2 thematisch; de hele dag doen de kinderen aan 'ontdekkend leren'. De verschillende vakgebieden komen dan ook in meerdere speelse situaties aan bod. Kleuters leren spelenderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 en 4 worden computers gebruikt tijdens de taal- en rekenlessen.  In groep 5 worden de eerste vaardigheden aangeboden om presentaties te maken, en om in Google drive te werken. Veel lessen worden met elkaar geïntegreerd . De lessen wereldoriëntatie worden vaak gecombineerd met creatieve vorming.  De lessen levensbeschouwing en sociale vaardigheden lopen vaak in elkaar over.  De urentabel is voor deze groepen dan ook een indicatie en kan per week verschillen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Groen van Prinstererschool heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften (zoals bijv. dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven