Basisschool St. Michaël

Kerklaan 33 3731 EE De Bilt

  • De school staat al ruim 90 jaar naast de Michaëlkerk, tegenover het Van Boetzelaerpark.
  • Genoeg plek om te spelen of even te zitten.
  • Achter de zandbak staan de schommels en is het doolhof.
  • Een lekkere plek om tikkertje te doen of om te tafeltennissen.
  • Een fijne klimplek, een basketbalplek en een hinkelbaan. Achter het kasteel ligt het voetbalveldje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er op de school een personeelslid verlof heeft, wordt dat vooral intern opgevangen.

In de school zijn ook ambulante leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten aan het werk. Zij ondersteunen in en buiten de groepen. Als er kortdurend verlof is vangen zij dit op. Zij zijn op de hoogte van de werkwijze van de school, de afspraken en methodes van de school. Bij langdurige vervanging kan dat intern of extern worden opgevangen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken bij ons op school met leerstofjaarklassen. Dit houdt in, dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. In de groepen 3 t/m 8 verzorgt een vakleerkracht twee keer in de week een les bewegingsonderwijs. Ons streven is om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen door de kennis en vaardigheden van de vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 zijn de vakken niet zomaar los te koppelen van elkaar. Al het aanbod loopt meer door elkaar heen, omdat kinderen met vragen zitten die niet in een vak te vangen zijn. In beweging en expressie zal bijvoorbeeld het talige aspect een grote rol spelen. Evenzo zal dit ook bij rekenen zijn. 

Bovenstaande is een indicatie naar aanleiding van het aanbod wat in de groepen 1 en 2 geboden wordt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overstap van groep 2 naar groep 3 moet zo soepel mogelijk verlopen. Dit betekent dat er veel aandacht is voor het welbevinden van de kinderen. Het aanbod zal op een andere wijze gegeven worden. Bijvoorbeeld werken in een schriftje, meer aan een tafeltje zitten en minder spel. Veranderingen waar kinderen aan moeten wennen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven