Dr. J. Botkeskoalle

Badhúswei 31c 9104 DX Damwâld

  • Wij zijn gecertificeerde 3TS school. We geven in alle groepen les in Engels, Fries en Nederlands.
  • Samen dansen en vieren zorgen voor plezier, verbinding en brede ontwikkeling!
  • We zijn een vreedzame school; iedereen is anders, we hebben hart voor elkaar en dragen allemaal een steentje bij.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De respons op de Vragenlijst was 93%: 50 van de 54 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Vanuit de gesprekken met de leerlingen, de tevredenheidspeilingen en de veiligheidsmonitor trekken we de volgende conclusies en verbeterpunten:

* Meer met leerlingen in gesprek (leerkracht) gaan om hen echt te begrijpen; individueel (ontwikkelgesprek/leergesprek) en als groep (structureel groepsvergaderingen)

* Eerlijkheidsvergaderingen invoeren; op vrijwillige basis in gesprek met de directeur (3x per schooljaar)

* Meer aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn/groei en groepsklimaat (Gouden Weken/Vreedzame School)

* Team in gesprek/scholing over 'het kind achter het gedrag' (Marcel van Herpen en Druk&Dwars)

* Doorgaande lijn en afstemming over schoolregels, complimenten en handhaven

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Dr. J. Botkeschool scoort als school een 3,22. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 28%: 27 van de 95 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan.

Over het algemeen een goede tevredenheid. Aandachtspunten liggen vooral op communicatie en pedagogisch klimaat in de brede zin. 

* Pedagogisch klimaat is schoolbreed speerpunt bij de start van het nieuwe schooljaar (zie leerlingtevredenheid);

* Organiseren informatie-avond bij start schooljaar;

* Organiseren informele koffie-inloopmomenten;

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven