Christelijke Basisschool De Fontein

Foarwei 54 9104 BX Damwâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Fontein is een school waar we streven naar kwalitatief goed en boeiend onderwijs. 

Kinderen krijgen de gelegenheid om doelgericht, actief en zo zelfstandig als mogelijk te leren.

Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten. 

Ouders worden actief betrokken bij het leer/ en ontwikkelproces van de kinderen.

De maatschappij verandert tegenwoordig zo snel dat van ons onderwijs iets anders wordt verwacht dan enkele jaren geleden.

Samen met de Bron hebben we een nieuwe visie geformuleerd.  !

Voor meer informatie nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken en langs te komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • verbinding
  • Expliciete directe instructie
  • Beweging
  • Lerend team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is het leerlingenaantal met 10 leerlingen gegroeid. We verwachten voor het nieuwe schooljaar dat het aantal constant blijft.
Weergave

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven