Christelijke Basisschool De Bron

Wyger Martensstrjitte 22 9104 JM Damwâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is één van de twee Christelijke basisscholen in Damwâld.

Nu nog apart met 'eigen accenten' maar op weg naar samen in één gebouw.

Ons motto is ‘Je mag er zijn'. Vanuit onze Christelijke identiteit oog hebben voor elkaar!

Het dagelijks onderwijs richt zich vooral op goede instructie en aandacht voor de mogelijkheden en talenten bij kinderen en leerkrachten.

Voor meer informatie nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken en langs te komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Plezier
  • Expliciete directe instructie
  • Beweging
  • Lerend team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 was er een groei naar 122 leerlingen. Schooljaar 2019-2020 blijft het leerlingenaantal constant

Weergave

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven