Basisschool Sint Cyriacus

Kerkstraat 11 7722 LR Dalfsen

  • We hebben een goed en breed geschoold team dat opgedane kennis inzet voor de school.
  • In het hart van het dorp Hoonhorst, slechts enkele kilometers van Dalfsen, staat onze school. Van harte welkom!
  • We vieren regelmatig met elkaar de mooie momenten, geven klassenshows, gaan op excursie, hebben gastlessen en veel aandacht voor cultuur.
  • Bij de VierKeerWijzer-thema's worden excursies bewust ingezet om het onderwijs aanschouwelijk te maken.
  • Met het VierKeerWijzer-concept werken we bewust aan het ontwikkelen van de kennis en talenten van kinderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score op de eindtoets past bij de resultaten van ons leerlingvolgsysteem en onze leerlingenpopulatie. Dit beeld zien we door alle jaren heen. We bieden onderwijs voor kinderen van allerlei niveau. Hierdoor is een score rond het landelijk gemiddelde een realistisch doel. Dit is ook ruim boven de drempelwaarde van de inspectie. Er zullen echter jaren zijn dat er we (iets) onder het landelijk gemiddelde scoren en jaren die erboven scoren. Door onze kleinere groepen kunnen kinderen die laag scoren het schoolgemiddelde namelijk statistisch gezien makkelijker onder het landelijk gemiddelde trekken. Dit gemiddelde ligt namelijk rond de 535, terwijl leerlingen tussen de 500 en 550 kunnen scoren. Hierdoor heb je meerdere hoge scores nodig om 1 lage score te compenseren. Er is weinig verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen zijn er tussentijdse metingen van resultaten. Daar worden onder andere observaties en methodetoetsen voor gebruikt. De leraar analyseert de resultaten en past aan de hand daarvan zijn of haar handelen aan. Dit wordt in groepsplannen beschreven. Daarnaast zijn er methode-onafhankelijke instrumenten in gebruik. Bij groep 1-2 Pravoo. In groep 3-8 worden Bareka rekenmuurtjes en Cito gebruikt. Deze toetsen worden ook geanalyseerd en leiden tot aanpassingen in de lesstof of individueel en/of groepsniveau. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een onderzoek naar het best passende LVS. Daardoor gebruiken we nu tijdelijk naast Cito ook het BOOM-LVS.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven