Basisschool Sint Cyriacus

Kerkstraat 11 7722 LR Dalfsen

  • We hebben een goed en breed geschoold team dat opgedane kennis inzet voor de school.
  • In het hart van het dorp Hoonhorst, slechts enkele kilometers van Dalfsen, staat onze school. Van harte welkom!
  • We vieren regelmatig met elkaar de mooie momenten, geven klassenshows, gaan op excursie, hebben gastlessen en veel aandacht voor cultuur.
  • Bij de VierKeerWijzer-thema's worden excursies bewust ingezet om het onderwijs aanschouwelijk te maken.
  • Met het VierKeerWijzer-concept werken we bewust aan het ontwikkelen van de kennis en talenten van kinderen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van leerkrachten heeft mijnplein een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost-Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent. Bij afwezigheid vaneen leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken. Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn trots op de veelheid en diversiteit aan expertise die we als team in huis hebben. Binnen ons team werken o.a. een taal - een leesspecialist, een specialist jonge kind, een master SEN-leerspecialist, een rekencoördinator, een opleider in de school (begeleiding en coaching studenten), een cultuur-coördinator, een coördinator VierKeerWijzer, een vertrouwenspersoon, een omgangscoördinator (anti-pest coördinator), kindercoaches, Rots-en Water trainers, een coördinator meer - en hoogbegaafdheid en een gedragsexpert. De specialist jonge kind heeft een master-opleiding afgerond.

We zetten ook de expertise in van onze vakleerkracht muziek.

Op onze school werkt vier dagen in de week een onderwijsassistent die de kinderen begeleidt en leerkrachten ondersteunt. Door onze efficiënte organisatie en personeelsbezetting is er in alle combinatiegroepen veel extra tijd om kinderen in kleine (gesplitste) groepen aandacht en instructie te geven.

In de bijlage "Het weten waard" leest u meer info over de praktische uitvoering van ons onderwijs (o.a. personele bezetting van de groepen, gymkleding, traktaties, leerlingenraad etc.)

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De St. Cyriacus biedt onderwijs aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften. Er is veel expertise binnen het goed geschoolde team. Er zijn o.a. een taal-leesspecialist, gedragsspecialist, jonge kind specialist, rekencoördinator aanwezig. Kinderen vanuit de diverse clusters (zicht, spraak-taal, lichamelijk of geestelijk beperkt en gedrag) hebben in het (recente) verleden onderwijs gevolgd op onze school of volgen dit momenteel. Er is daarnaast ondersteuning vanuit twee samenwerkingsverbanden op het gebied van ambulante begeleiding en orthopedagogie. We bieden een goed uitgerust schoolgebouw met verschillende soorten werkruimtes.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar geactualiseerd aan aan de MR voorgelegd. Na goedkeuring publiceren we het als bijlage bij onze schoolgids en www.scholenopdekaart.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven