Basisschool Sint Cyriacus

Kerkstraat 11 7722 LR Dalfsen

  • In het hart van het dorp Hoonhorst, slechts enkele kilometers van Dalfsen, staat onze school. Van harte welkom!
  • We vieren regelmatig met elkaar de mooie momenten, geven klassenshows, gaan op excursie, hebben gastlessen en veel aandacht voor cultuur.
  • Bij de VierKeerWijzer-thema's worden excursies bewust ingezet om het onderwijs aanschouwelijk te maken.
  • We hebben een goed en breed geschoold team dat opgedane kennis inzet voor de school.
  • Met het VierKeerWijzer-concept werken we bewust aan het ontwikkelen van de kennis en talenten van kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u meer informatie over VierKeerWijzerschool St. Cyriacus. De school werd gesticht in 1923 en ligt in het centrum van Hoonhorst op een rustige locatie te midden van veel groen. De school beschikt over goed geschoolde leerkrachten, ruime lokalen, een speelzaal,  leerplein, chromebooks en een moderne schoolbibliotheek. We beschikken over een prachtig achterplein met meerdere speeltoestellen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • broedplaats voor talent
  • VierKeerWijzer
  • samen voor elkaar
  • gespecialiseerde leerkrachten
  • duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een aantal jaren stabiel rond de 100 leerlingen, zullen we in 2021 iets dalen door het afscheid van een grote groep 8. Daarna verwachten we weer lichte groei in het leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast een schoolvertrouwenspersoon (juf Tamara Winkelaar) is er ook een ouder als vertrouwenspersoon beschikbaar: Darina van Lenthe.

En er zijn ook bovenschoolse vertrouwenspersonen. Meer hierover leest u in de bijlage bij dit hoofdstuk.

Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. Meer hierover kunt u lezen in de bijlage over de AVG en privacy.

Terug naar boven