Kbs de Polhaar, een mondiale school

Van Ittersumstraat 7 7721 DL Dalfsen

  • De kleuterafdeling  is in 2013 geheel gerenoveerd.Het gebouw kent 2 ruime lokalen, een eigen gymzaal en een ruim speelplein.
  • Jaarlijks wordt in alle groepen aandacht gegeven aan culturele vorming. In 2013 stond het thema ''Beroemde schilders'' centraal.In alle groepen hebben de kinderen een eigen schilderij gemaakt ,geinspireerd door o.a. Corneille , Mondriaan en Rembrandt
  • De Praalwagen van de Polhaar tijdens de optocht op Koninginnedag 2013, stond in het teken van het 85 jarig bestaan van het katholiek onderwijs
  • Schoolfoto van Kbs de Polhaar, een mondiale school

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de Polhaar vindt. Daarom nemen we een Oudertevredenheidsonderzoek af, vormgegeven door een onafhankelijk bureau. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders meedoen. We vragen u dan ook vriendelijk om éénmalig deze korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

De link naar de vragenlijst is:https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Y5VJ9PP

De vragenlijst bestaat uit gesloten vragen en gaan over het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie. Uw antwoorden worden vervolgens anoniem verwerkt. Heeft u meerdere kinderen op deze school, dan is het voldoende als u de vragenlijst 1 keer invult. Houd bij het beantwoorden van de vragen het oudste kind in gedachten. 

Alvast bedankt! 

Namens Team de Polhaar

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven