A Baron van Dedemschool

Emmerweg 10 7722 LH Dalfsen

Schoolfoto van A Baron van Dedemschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van medewerkers wordt eerst onderzocht of een ander teamlid extra kan werken.

Indien dit niet mogelijk is, wordt een aanvraag voor een vervanger ingediwend bij Slim Personeelsbemiddeling, de organisatie waarbij ons bestuur is aangesloten.

Wanneer er geen vervanging mogelijk is, worden groepen samengevoegd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven