GBS de Vuursteen

Nieuwe Uitleg 2 7721 BN Dalfsen

  • Veel groen en ruimte
  • Wetenschap & Techniek, onderzoekend leren wordt een steeds belangrijker onderdeel in het leerproces
  • je schoolresultaten delen met andere groepen: leuk en waardevol
  • Verkeersles i.s.m. ANWB
  • Geloof en Humor? God schiep beide!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Uitleg heeft tot en met cursusseizoen '13-'14 gebruik gemaakt van de GPC-schooleindonderzoek

-Schoolvorderingen  '13-'14 Schoolgemiddelde 107.6

-Schoolvorderingen  '13-'14 Landelijk gemiddelde 105.9

-Intelligentie Schoolgemiddelde 104.8

-Intelligentie Landelijk gemiddelde 101.7

Vanaf cursusjaar '14-'15 maken we gebruik van Cito eindtoets

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Cursusseizoen '13-'14

Van de 31 leerlingen gaan de kinderen naar diverse richtingen

Vwo: 6

Havo: 14

TL/Havo: 3

KB: 6

BBL: 0

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie helpt om in de spiegel van je eigen onderwijspraktijk te kijken:

Zeggen we wat we doen, en doen we wat we zeggen?

We werken continu aan verbetering, een cyclus

Terug naar boven