GBS de Vuursteen

Nieuwe Uitleg 2 7721 BN Dalfsen

  • Veel groen en ruimte
  • Wetenschap & Techniek, onderzoekend leren wordt een steeds belangrijker onderdeel in het leerproces
  • je schoolresultaten delen met andere groepen: leuk en waardevol
  • Verkeersles i.s.m. ANWB
  • Geloof en Humor? God schiep beide!

Het team

Toelichting van de school

De Uitleg werkt aan een samenstelling van personeel dat verdeling van oude en jonge personeelsleden meer in balans probeert te krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerkrachten aan De Uitleg hebben allemaal hun unieke vaardigheden waardoor het ene jaar "muziek" meer dan gemiddeld aangeboden wordt en het andere jaar bijvoorbeeld meer dan gemiddeld "bewegen"of "hand-vaardigheden"

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Identiteit is een belangrijke factor waarom ouders voor De Uitleg kiezen.

Gevolg is dat we een wisselende en gevarieerde behoefte aan ondersteuning.

De Uitleg is van alle markten thuis m.b.t. ondersteuning, maar geen expert op alle gebieden.

Op moment dat leerlingen ondersteuning nodig hebben die niet (voldoende) in huis is, roepen we externe deskundigen in.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven