obs Burgemeester Wessels Boer

Molenwijk 4 7751 CG Dalen

Schoolfoto van obs Burgemeester Wessels Boer

Het team

Toelichting van de school

Alle medewerkers op onze school vormen samen het team. Bij ons op school werken:

 • 22 leerkrachten,
 • 4 leerkrachtondersteuners / onderwijsassistenten
 • 2 intern begeleiders
 • 1 administratief medewerker
 • 1 conciërge
 • een medewerker die diverse ondersteunende werkzaamheden uitvoert. 

Daarnaast begeleiden wij stagiaires die, gedurende een bepaalde periode, onderdeel van ons team uitmaken. Dit zijn veelal stagiaires die de opleiding tot onderwijsassistent of de opleiding tot leerkracht volgen.

Een aantal leerkrachten zijn vrijgeroosterd van het lesgeven voor het uitvoeren van onderstaande taken:

 • het zijn van locatiecoördinator;
 • het verzorgen van technieklessen op de scholen van de scholengroep;
 • het bijdragen aan de ontwikkelingen op ICT gebied;
 • het verzorgen van PR-werkzaamheden voor de scholengroep. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat groepsleerkrachten afwezig zijn door ziekte of familieomstandigheden. Wanneer het feit zich voordoet dat er een beroep moet worden gedaan op vervanging van een leerkracht, maken de openbare basisscholen gebruik van een eigen vervangingspool. Dit is een bestand van leerkrachten waarop, indien nodig, een beroep gedaan kan worden. Incidenteel kan het voorkomen dat de vervanging niet intern of via deze pool opgelost kan worden. Dan besluit de directeur in het uiterste geval dat de betreffende groep die dag geen les heeft. Als ouders/verzorgers wordt u hier uiterlijk om 7.30 uur ’s ochtends van op de hoogte gebracht via de schoolAPP (pushbericht) en de mail. Wel wordt er dan door de school opvang geregeld wanneer opvang thuis niet mogelijk is. Ook vragen we ouders een calamiteitenopvang te organiseren als de kinderen onverwachts geen les hebben. Het opdelen van een groep behoort bij ons op school niet tot de mogelijkheden. Daarnaast worden collega’s die ambulante taken hebben zoals de directie, IB-er en de ICT-er niet ingezet voor invalwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basis op school wordt gevormd door vaste jaargroepen. Binnen de jaargroepen werken we met instructies op verschillende niveaus. De leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten bieden individuele of groepjes leerlingen ondersteuning binnen en/of buiten de groep.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het taakwerken bestaat uit de vakken gericht op de basisvaardigheden, rekenen, taal en lezen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor leerlingen met leesproblemen en (potentiële) dyslexieleerlingen maakt de school gebruik van diverse interventieprogramma's. 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen die van basisscholen met plusklassen komen, slagen vaker zonder vertraging voor het vwo. Van de scholieren die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze zakken terug naar de havo. Dat is gebleken uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, de Universiteit Maastricht en het National Talent Centre of the Netherlands. Onderwijsstichting Arcade springt hier al een aantal jaren op in met het Breinstein onderwijs. Er wordt gewerkt met twee speciale groepen die zich richten op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafden. Een groep van specialisten verzorgt de lessen. Er wordt ingezet op het ‘leren om te leren’. Alle kinderen die deelnemen aan het Breinstein-onderwijs kunnen goed leren, maar wanneer het lastig wordt haken ze vaak af. Als ze dan bijvoorbeeld naar het vwo gaan, gaat het vaak fout omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Bij Breinstein leren ze dan ook om op momenten dat het moeilijk wordt toch door te zetten. Er worden daarbij verschillende onderdelen gehanteerd. Zo gaan de kinderen aan de slag met de executieve functies. Hierbij kan gedacht worden aan het doorzetten, plannen, flexibel zijn en dingen doen vanuit je gevoel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er ligt een wens om de komende jaren een taal-/leesspecialist op te leiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met Kinderwereld. Zij verzorgen de opvang en peuteropvang in de school. Bij diverse activiteiten vindt er een samenwerking plaats. Het aanbod in de groepen 1 en 2 is afgestemd op de leerlijnen voor groep 1/2. Het onderwijsaanbod vindt voor een groot deel thematisch, in (kleine) kringen en de hoeken plaats. 

Terug naar boven