Montessorischool Parijsch

Prijsseweg 47 4105 LE Culemborg

  • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
  • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
  • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
  • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch

In het kort

Toelichting van de school

De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Als u bijlagen wilt opzoeken (zoals bijvoorbeeld ons anti-pestprotocol of het ondersteuningsprofiel), dan kun u dit via www.scholenopdekaart.nl opzoeken.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u de school ook kunt ervaren, nodigen wij u van harte uit om Montessori Parijsch te komen bezichtigen. Een kijkje te nemen tijdens schooltijden en mogelijk een rondleiding en persoonlijk gesprek te hebben. Op die manier krijgt u een totaalbeeld van de school en onze werkwijze.

Wij heten u van harte welkom!

team Montessorischool Parijsch

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Verwondering
  • Persoonlijke Ontwikkeling
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Schooljaar 2020-2021 gaan we van start met 9 groepen met in het totaal 221 leerlingen. Binnen ons onderwijs werken wij met bouwen. De groepen zijn als volgt verdeeld:

2x Onderbouw (groep 0-2); begin schooljaar 19 leerlingen per groep
3x Middenbouw (groep 3-5); begin schooljaar 27 leerlingen per groep
4x Bovenbouw (groep 6-8); begin schooljaar 24 leerlingen per groep

Leerlingen van onze school komen voornamelijk uit de wijk maar zeker ook uit andere wijken en de randgebieden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is om 8.15 uur  open. U kunt dan samen met uw kind starten in de groep. De leerkracht is dan ook aanwezig. Om 8.25 wordt u verzocht afscheid te nemen van uw kind en niet meer in de groep te komen. Zo kunnen de kinderen rustig starten en kunnen we daadwerkelijk om 8.30 uur starten met het lesprogramma. Uiteraard bent u na schooltijd welkom om de school binnen te komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven