Montessorischool Parijsch

Prijsseweg 47 4105 LE Culemborg

 • We gebruiken montessorimaterialen om de leerdoelen aan te bieden.
 • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
 • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
 • Schoolfoto van Montessorischool Parijsch
 • Onze groene schooltuin is ingericht met veel groen en allerlei ontdekhoekjes.

In het kort

Toelichting van de school

De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u de school ook kunt ervaren, nodigen wij u van harte uit om Montessori Parijsch te komen bekijken. Tijdens schooltijden maken we graag even kennis, vertellen over ons onderwijs en geven we een rondleiding door de school en kijken we in de klassen. Neem hiervoor contact op met de school voor een afspraak.

Wij heten u van harte welkom!

team Montessorischool Parijsch

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Verwondering
 • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


In schooljaar 2023-2024 hebben we net als vorig schooljaar 8 groepen. Binnen ons onderwijs werken wij met heterogene groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld:

 • 2 onderbouwgroepen (leerjaren 1-2). Het aantal leerlingen in deze groepen varieert van 20 (start schooljaar) tot 30 (einde schooljaar).
 • 3 middenbouwgroepen (leerjaren 3-5). Deze groepen hebben dit schooljaar ongeveer 25 kinderen per groep.
 • 3 bovenbouwgroepen (leerjaren 6-8). Deze groepen hebben dit schooljaar ongeveer 27 kinderen per groep.

Leerlingen van onze school komen voornamelijk uit de wijk maar ook uit andere wijken en de randgebieden rondom Culemborg. Dit komt omdat ouders vaak bewust kiezen voor het montessorionderwijs op onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is om 8:15 uur open. Kinderen gaan zelfstandig de klas in. Ouders blijven in de regel buiten de klassen bij het brengen van de kinderen. Hierdoor is de start van de dag rustig en kunnen kinderen direct zelfstandig aan het werk gaan. Om 8:30 uur starten de lessen. Na schooltijd is er gelegenheid voor de kinderen om aan ouders in de klas te laten zien waar ze die dag aan gewerkt hebben.

's Middags blijven de kinderen op school. Ze lunchen in de klassen en tijdens de middagpauze is er tussenschoolse opvang (TSO).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven