De Kaardebol

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

Schoolfoto van De Kaardebol

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van OBS De Kaardebol.

OBS De Kaardebol staat bijna 40 jaar in Culemborg; op de scheidingslijn tussen de wijken Terweijde en Voorkoop. De Kaardebol is een school met veel aandacht voor de kinderen. 
Onderwijs staat nooit stil, dus De Kaardebol ook niet. Het onderwijsteam bestaat uit ervaren leerkrachten die het maximale uit ieder kind proberen te halen en die aan de onderwijskundige ontwikkelingen een goede invulling kunnen geven.

De Kaardebol heeft de ambitie om goed en innovatief onderwijs te geven in een inspirerende leeromgeving. In ons onderwijs staan rekenen, lezen en taal centraal, maar aandacht voor de wereld om ons heen vinden we minstens zo belangrijk. Onze school is een afspiegeling van onze huidige multiculturele maatschappij. De kinderen leren bij ons omgaan met verschillen.

De Kaardebol is gehuisvest in het gebouw van de Brede School Culemborg Oost

In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over de organisatie en de uitgangspunten van ons school. Ook staat beschreven wat u kunt verwachten van ons en andersom. Hierbij kunt u denken aan de schooltijden, ouderbetrokkenheid of het melden van afwezigheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

De Kaardebol maakt uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R), 11 scholen voor het openbaar onderwijs in Culemborg en Tiel. Een aantal zaken wordt stichtingsbreed afgesproken en geregeld. U zult de naam van de stichting dus met enige regelmaat in deze gids tegenkomen. Meer informatie over OPO-R vindt u op de website van onze stichting.

Wij hopen u met deze schoolgids op een goede wijze te informeren. Mocht u meer van onze school willen weten, dan bent u uiteraard altijd welkom om een kijkje te nemen. Belt u gerust voor een afspraak.

Het team van OBS De Kaardebol

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • talentontwikkeling
  • uitdaging
  • bruisend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden.
Onze school heeft een 5 gelijke dagen rooster. De lestijden zijn van 8.30-14.00 uur. In de lunchpauze eten de leerkrachten tegelijkertijd met de leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven