Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool

Schoolhof West ( dependance) 4101 JS Culemborg

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Koningin Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Kon. Julianaschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Een excellente school sinds 2016.

Als team zijn wij trots op onze school.

Op de resultaten, het schoolklimaat, de cultuur en het lerend vermogen.

We zijn trots op waar we staan en hoe we daar gekomen zijn en de ontwikkeling die we doormaken. Maar vooral op het verschil dat wij maken voor onze leerlingen. 

De missie van de school is dan ook niet voor niets: Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht
  • Gezonde School
  • Vreedzame school
  • Denken vanuit mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt samen met de Brede school Culemborg en SKPC.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de veiligheidsmap zijn opgenomen:

Oudercontract

Pestprotocol

Schoolregels

Internet protocol

Beleidsplan agressie, geweld en seksuele intimidatie

ARBO Klachtenregeling, RI&E

Vandalisme preventie maatregelen

Meldingsplan vandalisme

Protocol time-out, schorsing en verwijdering. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt intensief samen de jeugdzorg, SO en SBOscholen, wijkteams, arbeidsgerelateerde organisaties, voor- en naschoolse opvang en medische zorg

Terug naar boven