Rooms Katholieke Augustinus-School

Johanna Naberpad 1 4105 EA Culemborg

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School

In het kort

Toelichting van de school

De Augustinusschool is een katholieke basisschool in Culemborg-West. In onze school is de peuterspeelzaal van KAKA gehuisvest en tevens de voor- en naschoolse opvang. Wij zijn een school met een leerstofjaarklassensysteem met enthousiaste leerkrachten en onze kinderen leren met plezier in een veilige, vertrouwde omgeving met duidelijke regels. Binnen ons team hebben we leerkrachten die zijn gespecialiseerd in gedrag, het geven van Sova-trainingen,taal, dyslexie, hoogbegaafdheid enz. Wij bieden ieder kind zorg op maat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentvol
  • Verbindend
  • Betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School- en groepsgrootte

De Augustinusschool kenmerkt zich door een betrokken team, goede sfeer en een duidelijke structuur. We streven ernaar een school te zijn waar samenwerking tussen team en ouders optimaal tot zijn recht kan komen.

Onze leerlingen zijn in principe gegroepeerd in een leerstof-jaarklassen-systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één groep zitten. In sommige gevallen kiezen we ervoor om met combinatiegroepen te werken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen dit onderwijs op maat.

In school is, naast onderwijs, ook opvang gehuisvest. Als school werken we intensief samen met KaKa kinderopvang. KaKa verzorgt de voorschoolse, naschoolse opvang en de peuteropvang binnen onze school.

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij. Alle culturen zijn vertegenwoordigd. Het aantal leerlingen in de groepen varieert tussen de 16 en 25 leerlingen. In de meeste groepen is de verhouding tussen jongens en meisjes in balans.

Momenteel telt de school ca. 135 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1 t/m 8 gaan 25 uur in de week naar school. 

Alle kinderen (en ouders) mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen. Vanaf dit tijdstip en tijdens het speelkwartier wordt toezicht gehouden door de leerkrachten. 

Om de rust in de school te bewaren en op tijd te beginnen, gaan de kinderen om 08.25 uur naar de klas. 

Vanuit praktische overwegingen kan het voorkomen dat op enkele dagen in het schooljaar korter rooster wordt gedraaid, bijvoorbeeld op de laatste dag voor de kerstvakantie. De tijden kunt u vinden in de schoolkalender. 

Wettelijk gezien is het minimum aantal verplichte onderwijsuren over 8 leerjaren 7520 uur. De leerlingen van de Augustinusschool gaan in 8 leerjaren gemiddeld 7680 uur naar school. Daarmee voldoen wij dus ruimschoots aan de wettelijke eisen ten aanzien van onderwijstijd en kunnen we eventuele calamiteiten zonder problemen opvangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven