kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Lekker naar buiten voor een rekenopdracht 'meten'
  • In het speellokaal kunnen judo lessen worden gegeven.
  • uitbreiding van de woordenschat, de huishoek bij de kleuters is met regelmaat een andere hoek passend bij het thema.
  • We vragen van de kinderen een actieve betrokkenheid en wij zijn altijd op zoek om de kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op het prachtige gemiddelde van een 7,6. Opvallend is het cijfer 8,3 voor hulp en ondersteuning van de leerkracht.

Fijn dat onze kinderen dit zo hoog beoordelen. Samen met de leerlingenraad zullen we de onderdelen waar we iets minder hoog op scoren bespreken. Mogelijk kunnen we achterhalen, hoe we dit als school nog verder kunnen verbeteren. 

Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders geven ons een 7,9, dit is een prachtig cijfer! We zijn trots dat de ouders ervaren dat hun kind met plezier naar school toegaat. We scoren hiervoor een 8,4. De mening van onze ouders vinden wij van belang. We vragen onze ouders iedere 2 jaar om een vragenlijst in te vullen. De uitslag analyseren we met de uitslag van de vragenlijsten van onze leerlingen en leerkrachten. Op deze manier komen er verbeterpunten naar voren en punten waar we trots op kunnen zijn. Verschillende aandachtspunten nemen we mee in ons jaarplan. Op deze manier werken we aan onze kwaliteit van ons onderwijs.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven