kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Van harte welkom op de pagina van kbs Josefschool. De Josefschool is een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, met een prettige sfeer en deskundige leerkrachten. Naast de objectief vastgestelde gegevens (in- en uitstroom, opbrengsten, etc.) geeft deze schoolpagina een beeld van onze school.

Bent u nieuwsgierig naar onze school? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding; om het gebouw te zien, de sfeer te proeven en ons team aan het werk te zien. Wees welkom!

Meer informatie vindt u op onze website www.kbs-josefschool.nl

Met vriendelijke groet,

Barbara Cozijnsen
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettige sfeer
  • Eigentijds onderwijs
  • Samen vieren
  • Deskundige leerkrachten
  • Talenten ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u interesse in onze school? Maak dan een afspraak met de directeur voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. We leren elkaar tijdens dit eerste gesprek al een beetje kennen. Mocht u na de rondleiding uw kind in willen schrijven, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. Voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de toekomstige leerkracht uw kind uit om alvast te komen wennen in de klas. In principe mag uw kind in de drie weken voorafgaande aan zijn/haar verjaardag, zes dagdelen komen wennen. De keuze van de dagen wordt gemaakt in overleg tussen ouders en leerkrachten. In de maanden juli en december maken wij geen wenafspraken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven