Blink

Jan van Riebeeckstraat 9 4105 BA Culemborg

  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Blink, een basisschool met een vernieuwende kijk op onderwijs.

Blink is een school waar kinderen zich ontwikkelen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld. We bieden een leeromgeving waarbinnen we een stevige basis voor de toekomst leggen. We staan voor onderwijs waarin gelijke kansen voor ieder kind centraal staan: op Blink mag je zijn wie je bent. 

We vinden het belangrijk ons te richten op de brede ontwikkeling en de drie basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie, centraal te stellen in ons onderwijs. Door te voldoen aan deze basisbehoeften ontstaat er ruimte voor intrinsieke motivatie.

Ben je op zoek naar een kleinschalige school met persoonlijke aandacht voor elk kind? Kom dan eens kijken op Blink. Blink biedt creatief en boeiend onderwijs, waarbij vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal staan. We stimuleren kinderen zich breed te ontwikkelen en geven ze invloed op hun eigen leerproces. We vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Om een goed beeld van onze school te krijgen, nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Meer informatie vind je op onze website www.blinkschool.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbinding
  • gelijkwaardigheid
  • brede ontwikkeling
  • eigenaarschap
  • lef en liefde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Blink hoort bij stichting Trinamiek. Blink is een kleinschalige school, waarbij wij blijven streven naar een groepsgrootte van maximaal 22 leerlingen. Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. We vinden het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor de visie en werkwijze van de school.

Op Blink richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen: een stevige basis voor de toekomst. Ons uitgangspunt is dat de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie elk een gelijkwaardig aandeel hebben in de ontwikkeling van het kind. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Blink werkt nauw samen met Kinderhuis de Fuut. Een kleinschalige buiten BSO. De missie en visie van Blink en de Fuut sluiten goed op elkaar aan.

De kinderen worden eerst op school in de eigen ruimte van de Fuut opgevangen en gaan afhankelijk van het weer zoveel mogelijk naar een buitenlocatie in Culemborg.

Tijdens schoolvakanties en studiedagen kunnen uw kinderen ook opgevangen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven