Blink

Jan van Riebeeckstraat 9 4105 BA Culemborg

  • Zelf kiezen, kleine groepen, betrokken leerkracht dat heet aandacht!
  • Samen creëren we creatief en boeiend onderwijs!
  • Als je iets leuk vindt, blijft dat wat je leert veel beter hangen!
  • Jouw kind wordt echt gezien en gehoord.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Blink, een basisschool met een vernieuwende kijk op onderwijs.

Kinderen worden binnen Blink uitgedaagd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. In vrijheid, maar niet vrijblijvend. Bij Blink kunnen kinderen worden wie ze zijn.

Blink biedt vernieuwingsonderwijs met Lef en Liefde in een uitdagende omgeving. Creatief en boeiend onderwijs in een school waar vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal staan. Want iedereen komt het best tot zijn recht in een omgeving waarin hij of zij zich gezien, gehoord en begrepen voelt. 

Om een goed beeld van onze school te krijgen, nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Meer informatie vind je op onze website www.blinkschool.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lef en liefde
  • verbinding
  • groei
  • betrokkenheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Blink hoort bij stichting Trinamiek. Blink is een kleinschalige school, waarbij wij blijven streven naar een groepsgrootte van 20-22 leerlingen. Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. We vinden het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor de visie en werkwijze van de school.

Op Blink richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen: een stevige basis voor de toekomst. Ons uitgangspunt is dat de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie elk een gelijkwaardig aandeel hebben in de ontwikkeling van het kind. 


Weergave

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Blink werkt nauw samen met Kinderhuis de Fuut. Een kleinschalige buiten BSO. De missie en visie van Blink en de Fuut sluiten goed op elkaar aan.

De kinderen worden eerst op school in de eigen ruimte van de Fuut opgevangen en gaan afhankelijk van het weer zoveel mogelijk naar een buitenlocatie in Culemborg.

Tijdens schoolvakanties en studiedagen kunnen uw kinderen ook opgevangen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven