't Praathuis

Meerlaan 26 4103 XZ Culemborg

  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis
  • Schoolfoto van 't Praathuis

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

van harte welkom op onze schoolpagina. Naast objectief vastgestelde gegevens zoals in- en uitstroom, opbrengsten etc. hopen we u op deze pagina ook meer informatie te geven over de "kleur" van onze school.

Meer informatie vindt u op onze website: www.praathuis-culemborg.nl. Interesse om een kijkje te komen nemen in de school? Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Veel leesplezier gewenst en met vriendelijke groet,

Leo de Bruijn
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Samenwerken
  • Leren van en met elkaar
  • Hoofd, hart en handen
  • Gesprek, spel, werk en vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er gaat veel goed op 't Praathuis, al blijven we altijd ambitieus en gericht op verdere ontwikkeling. We zijn positief over de school en hebben vertrouwen in onszelf en in de toekomst. Ouders zijn over het algemeen (zeer) tevreden over en betrokken bij de school. Ook ons Jenaplanconcept spreekt tot de verbeelding.

Deze factoren tezamen leiden er toe dat de interesse in onze school momenteel groot is en wij voor sommige groepen zelfs werken met wachtlijsten.  

De verwachting is dat onze school de komende jaren blijft groeien in leerlingaantallen. Dus tijdig uw kind(eren) aanmelden, blijft wenselijk

Wilt u een kijkje komen nemen? Neem gerust contact met ons op!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven