Basisschool Harlekijn

Dassenburcht 36 A 5431 JZCuijk Cuijk

  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Harlekijn geeft haar creatief onderwijs vormd.m.v. het organiseren van creatieve talenten middagen en ochtenden. Kinderen van groep 4 t/m 8 mogen dan kiezen uit diverse lessen en/of workshops verdeeld oververschillende culturele disciplines en creatieve vakgebieden. Dit wordt aangestuurd door onze cultuurcoördinator Ellen Bovee.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Specifieke doelgroepen waaraan we op de Harlekijn extra ondersteuning bieden:

1. Kinderen met taalachterstand.

2. Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven