Basisschool Harlekijn

Dassenburcht 36 A 5431 JZCuijk Cuijk

  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn
  • Schoolfoto van Basisschool Harlekijn

In het kort

Toelichting van de school

'Je mag er zijn, op de Harlekijn'. Ieder kind is welkom!

We willen van en met elkaar leren en zien het als onze opdracht om ieder kind zijn eigen talent te laten ontdekken en zich te ontwikkelen tot kinderen die goed zijn voorbereid op hun toekomst. Na acht jaar Harlekijn is hiervoor daadwerkelijk een goede basis gelegd. Kinderen hebben dan o.a. geleerd zich respectvol en verantwoordelijk te gedragen. Deze vaardigheden helpen enorm om in het verdere leven succesvol te zijn.

Openbare basisschool Harlekijn is gelegen in de wijk Padbroek (Cuijk Zuid) in een groene en bosrijke woonwijk en is één van de eerste PBS scholen in Nederland. PBS staat voor Positive Behavior Support; een schoolbrede aanpak waarbij kinderen leren zich positief te gedragen. Dit doen we op de Harlekijn vanuit onze kernwaarden: Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Het geeft rust en duidelijkheid in de school en het onderlinge respect is heel groot. We bieden hierdoor een zeer sfeervolle en veilige schoolomgeving waarbinnen alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Openbare basisschool Harlekijn maakt met negen andere scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Invitare. De scholen werken intensief samen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De scholen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met verschillende culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden, waarin respect en openheid centraal staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (PBS)Positive Behavior Support
  • Sterk pedagogisch concept
  • Bewegend Leren
  • Verbonden met de samenleving
  • Kind- en opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven