Openbare basisschool 't Startblok

Robijnlaan 78 5431 ZR Cuijk

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van Obs ’t Startblok. Wij nodigen u uit om ons PO venster door te lezen en op die manier een indruk te krijgen van obs ’t Startblok.

In gegevens en cijfers, maar vooral beschrijvingen, willen we u informeren hoe binnen onze school door middel van ons onderwijs kinderen aandacht krijgen om uit te groeien tot zelfstandige, sociale en autonome mensen. De informatie die u hier kunt vinden is verstrekt door DUO en de Inspectie voor het onderwijs en aangevuld en toegelicht door de school zelf.

Om ’t Startblok echt te leren kennen en de sfeer te kunnen proeven nodigen wij u graag uit om een bezoek te brengen aan ’t Startblok. U kunt hiervoor contact opnemen met met de school via telefoonnummer 0485-313088 of u kijkt op onze website www.startblokcuijk.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Talenten benutten
  • Samen plezier
  • Eigenaarschap
  • Uitnodigend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2019 telde onze school 324 leerlingen. In schooljaar 2018 -2019 bezochten 327 leerlingen onze school. De prognose voor de leerlingeninstroom voor de komende jaren laat een stabilisering van het aantal leerlingen zien.
Landelijk gezien is er sprake van een krimp op scholen. Dertigers trekken weg uit dorpen; zo ook uit Cuijk. Echter de woonwijk De Valuwe (de wijk waarin de school gesitueerd is) laat hierin een tegenovergesteld beeld zien en vooral in de wijk De Heeswijkse kampen zien we een toenemend aantal geboorten (nieuwbouw). Ongeveer de helft van onze populatie komt uit de Heeswijkse Kampen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren het vijfgelijke dagen model, waarbij de kinderen samen met de leerkracht op school eten.

Naast de naschoolse opvang bij Spring, XXS en Kinderopvang Eerste Klas wordt er vanuit de gemeente een naschools activiteitenprogramma aangeboden door Stichting Doe je Mee.

Meer informatie is te vinden op de site www.doejemee.nu.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven