Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

  • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
  • Trots op ons (groene) schoolplein.
  • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
  • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
  • Modern onderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben digitaal de vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst wordt om het jaar afgenomen.

Naast deze vragenlijst is er ook een vragenlijst voor ouders en medewerkers. 

Tevredenheid
8,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben wij onder ouders het tevredenheidsonderzoek afgenomen. 

Het resultaat hiervan is besproken binnen het team en in onze MR. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven