Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

  • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
  • Trots op ons (groene)  schoolplein
  • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
  • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
  • Modern onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 17-18 en 18-19 scoorden we net onder de ondergrens van de inspectienorm. In ons leerlingvolgsysteem kwam dit beeld al naar voren. Ondanks dat we wel het maximale eruit hebben gehaald, was de score toch onder het niveau.

In schooljaar 19-20 ging de eindtoets niet door, maar liet ons leerlingvolgsysteem wel een score zien dat boven het landelijk gemiddelde lag. 

In schooljaar 2020-2021 hebben we voor de leerlingen van groep 8 de Route 8 toets afgenomen. Ons groepsgemiddelde is 214,6 en het landelijk gemiddelde is 208. 

We hebben met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde gescoord. Ook met de referentieniveaus hebben we een positief resultaat. Met alle vakken (taal, lezen en rekenen) is de score boven de landelijke schoolscore. Alle fundamentele doelen hebben een score van 100 % en ook met de streefdoelen is de score boven de landelijke norm.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de CITO toetsen voor de tussentijdse resultaten. De inter begeleider maakt jaarlijks een toetskalender met daarin de planning voor alle toetsen.

De resultaten van de tussentijdse toetsen worden door de leerkrachten geëvalueerd en verwerkt in de monitor.

Vervolgens hebben teamleider onderwijs en de directeur gesprekken met de leerkrachten hiervoor. Tijdens dit gesprek kijken we terug (wat is er allemaal gelukt) en kijken w vooruit (wat zijn de plannen). Dit alles in relatie tot onze schoolambities.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen worden zorgvuldig samengesteld en met leerling en ouder besproken. Niet alleen de toetsen spelen een rol, maar ook de werkhouding en de cijfers van de methode toetsen.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven