Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

  • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
  • Trots op ons (groene)  schoolplein
  • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
  • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
  • Modern onderwijs

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 17-18 en 18-19 scoorden we net onder de ondergrens van de inspectienorm. In ons leerlingvolgsysteem kwam dit beeld al naar voren. Ondanks dat we wel het maximale eruit hebben gehaald, was de score toch onder het niveau.

In schooljaar 19-20 ging de eindtoets niet door, maar liet ons leerlingvolgsysteem wel een score zien dat boven het landelijk gemiddelde lag. 

Voor schooljaar 20-21 zal er wel weer een reguliere eindtoets komen.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de CITO toetsen voor de tussentijdse resultaten. De inter begeleider maakt jaarlijks een toetskalender met daarin de planning voor alle toetsen.

De resultaten van de tussentijdse toetsen worden door de leerkrachten geëvalueerd en verwerkt in de monitor.

Vervolgens hebben teamleider onderwijs en de directeur gesprekken met de leerkrachten hiervoor. Tijdens dit gesprek kijken we terug (wat is er allemaal gelukt) en kijken w vooruit (wat zijn de plannen). Dit alles in relatie tot onze schoolambities.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De schooladviezen worden zorgvuldig samengesteld en met leerling en ouder besproken. Niet alleen de toetsen spelen een rol, maar ook de werkhouding en de cijfers van de methode toetsen.

 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven