Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

 • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
 • Trots op ons (groene) schoolplein.
 • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
 • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
 • Modern onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Samen bouwen aan je eigen toekomst!

Dat is ons motto, dat wij met hart en ziel uitdragen. Met kinderopvangorganisatie KaKa onder één dak willen we garant staan voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar, passend bij de huidige maatschappij. Door samenwerking in alle lagen van onze organisatie willen we het beste uit de kinderen halen. De Brede School Carolus biedt goede scholing, veiligheid, voorschoolse educatie en gezonde ontspanning. Kwaliteit en kleinschaligheid staan hoog in het vaandel. Het voordeel van ons concept en waarmee we bovenstaand kunnen waarborgen is:   

 • Eén pedagogische aanpak      
 • Samenwerking op verschillende gebieden      
 • Er is sprake van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen sterk, iedereen uniek
 • Samen ontdekken en groeien
 • Leren met plezier
 • Ontwikkel je talenten
 • Bouwen aan je eigen toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

KBS Carolus is een brede school met onderwijs en opvang onder een dak.

Kinderopvang KaKa verzorgt de voorschoolse opvang, de naschoolse opvang en biedt overdag opvang aan 2 tot 4 jarigen. Samen bieden we de kinderen een dagarrangement van 07.00 uur tot ca. 18.30 uur.

BSO Careltje heeft binnen het schoolgebouw een mooie en grote ruimte.

We hanteren dezelfde afspraken en waar mogelijk werken we samen. Een doorgaande lijn voor de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid en het welbevinden van onze kinderen, leerkrachten en ouders vinden we van groot belang en zelfs een voorwaarde voor een goed schoolklimaat. Bij een goed schoolklimaat voelt iedereen zich thuis en is iedereen op z'n sterkst.

Daarom hebben we afspraken met elkaar gemaakt en ook protocollen om goed met deze afspraken om te kunnen gaan. Dit alles hebben we beschreven in ons School Veiligheids Plan. Hierin is ook het anti-pestprotocol te vinden.

Externe vertrouwenspersoon: Jan Landewaard (ARBO Unie) Ellen van Est (GGD) De externe vertrouwenspersoon kunt u benaderen voor vragen en opmerkingen op het gebied van seksuele intimidatie en ernstige vormen van discriminatie, agressie en geweld. In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kunt u hiervoor niet terecht bij de groepsleerkracht of directie dan kunt u contact opnemen met de hiertoe opgeleide contactpersoon. Iedere SKOR- school heeft een externe vertrouwenspersoon die goed zijn/worden toegerust om adequaat te reageren bij problemen op het gebied van (seksuele) intimidatie en ernstige vormen van pesten en agressiviteit. Deze externe vertrouwenspersoon handelen zelfstandig en niet namens het bestuur of de directie en zullen zeer zorgvuldig omgaan met de privacybewaking. Voor de ouders en kinderen is een deskundige benoemd vanuit de GGD Gelderland Zuid, voor de leerkrachten is een deskundige beschikbaar vanuit de “Arbo-dienst Dordrecht”. GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel. (telefoon 088 144 73 00), Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen.

Terug naar boven