OBS De Toermalijn

Overrijnseveld 1 3945 GH Cothen

  • Schoolfoto van OBS De Toermalijn
  • Schoolfoto van OBS De Toermalijn
  • Schoolfoto van OBS De Toermalijn
  • Schoolfoto van OBS De Toermalijn
  • Schoolfoto van OBS De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Toermalijn is een veilige, uitdagende school, waar kinderen met en van elkaar leren. Dit doen zij door te spelen, te experimenteren en de eigen talenten te ontdekken. ‘Samen’, ‘wijs’ en ‘avontuur’ zijn niet voor niets de kernwaarden. Waarden die door leerlingen, ouders en team gezamenlijk zijn uitgekozen. Een school waar iedereen elkaar kent, betrokken is, voor elkaar zorgt. Een school waar enthousiaste leerkrachten toekomstgericht onderwijs bieden met veel aandacht voor Taal, Techniek en Talent.

Kom gerust een keer kijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Wijs
  • Avontuur
  • Toekomst
  • Taal, Techniek, Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Toermalijn staat in het dorp Cothen. De instroom neemt de laatste jaren, vanwege het feit dat er minder kinderen geboren zijn, af. We hebben, mede om die reden combinatiegroepen geformeerd, waarbij de werkwijze inzetten van elkaars talenten, zelfstandig werken en samenwerken (passend bij ons motto) goed tot haar recht komt. Alle combinatiegroepen tellen minder dan 30 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven