Sint Willibrordus

Thorbeckestraat 1 7742 AJ Coevorden

Schoolfoto van Sint Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

Op RKBS St. Willibrordus ontdekken onze leerlingen wie ze zijn en wat ze kunnen, zowel cognitief, creatief als sociaal. De leerlingen zijn trots op hun eigen ontwikkeling en worden optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. Als team maken we in gezamenlijkheid keuzes en daar staan we voor. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. We vieren successen en reflecteren op ons handelen. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en duidelijk. Ouders zijn gelijkwaardige partners waarmee we graag samenwerken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. We gaan respectvol met elkaar om.

Onze slogan luidt: Samen het beste uit jezelf halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Open
  • Respectvol
  • Veilig
  • Deskundig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het overblijven van onze leerlingen op school wordt geregeld door Stichting Kinderwereld Coevorden. Als u uw zoon of dochter wilt laten overblijven kunt u hem of haar aanmelden via de app van Kinderwereld. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met Kinderwereld of met onze school. Op onze school ligt eventueel een informatiemap voor u klaar, hierin staat beschreven hoe het overblijven is geregeld. Voor het overblijven betalen onze leerlingen €2,00 per leerling per keer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven