Sint Willibrordus

Thorbeckestraat 1 7742 AJ Coevorden

Schoolfoto van Sint Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

De Willibrordusschool is vriendelijk, kleurrijk, vormend, origineel, deskundig en veilig heeft veel aandacht voor de individuele leerling maakt gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes hecht aan respect voor kinderen, leerkrachten, omgeving en materiaal heeft een goed opgeleid team met een brede expertise op diverse terreinen maakt onderdeel uit van een groot samenwerkingsverband van basisscholen; het valt onder het bestuur van de Stichting Catent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vriendelijk en kleurrijk
  • vormend
  • origineel
  • deskundig
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het overblijven van de kinderen op school wordt geregeld door StichtingKinderwereld Coevorden. Als u uw kind wilt laten overblijven, ligt er een informatiemap op school voor u klaar. Hierin staat hoe het overblijven is geregeld. Blijft uw kind regelmatig over dan moet u een machtigingsformulier invullen voor het betalen van een strippenkaart. Elk kind krijgt namelijk een strippenkaart. Voor 10 strippen betaalt u € 2,50 per strip en voor 25 of meerstrippen betaalt u € 2,00 per strip. .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven