Basisschool De Kustlijn

Rooseveltlaan 1 1902 DH Castricum

Onderwijs gericht op het welzijn en de persoonsvorming van onze leerlingen

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team van De Klimop is sprake van een onevenwichtige leeftijdsverdeling. Middels een (verplicht) mobiliteitsplan voor het personeel zijn we bezig een meer evenwichtigere samenstelling van het team te realiseren.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven