Basisschool De Kustlijn

Rooseveltlaan 1 1902 DH Castricum

Onderwijs gericht op het welzijn en de persoonsvorming van onze leerlingen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens van Basisschool De Kustlijn te Castricum.
Voor uitgebreide informatie en/of een rondleiding nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool De Kustlijn valt onder bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien met plezier
  • De Vreedzame School
  • Talentonderwijs
  • GIP-model
  • Veelzijdig onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de voedingswijken van De Kustlijn daalt het aantal gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd en dit heeft invloed op het aantal leerlingen van de school.
Naar aanleiding van de leerlingenkrimp in Castricum Oost oriënteren we ons over de totstandkoming van een Brede School waarin een kinderdagverblijf, meerdere basisscholen en de kinderopvang gehuisvest kunnen worden. Er is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek gestart.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven