Basisschool Montessori

Sokkerwei 4 1901 KZ Castricum

  • Schoolfoto van Basisschool Montessori
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bouwgroepen

Op de Montessorischool Castricum wordt er gewerkt in heterogene groepen van drie leerjaren:

- Dit is een natuurlijke opbouw, goed vergelijkbaar met een gezin of buitenspelsituaties waar kinderen verschillende leeftijden hebben.

- In heterogene groepen leren oudere kinderen de jongeren te helpen. Jongere kinderen worden op hun beurt gestimuleerd door het werk dat ze ouderen zien doen.

- Regels in de groep worden door de oudere leerlingen nageleefd, waardoor de jongeren deze overnemen. Zo leren de kinderen spelenderwijs met elkaar samen te leven, te werken en om te gaan met onderlinge verschillen.

Vakleerkrachten

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft elke  klas een gymles per week en zorgt voor een verbinding met de plaatselijke sportverenigingen.

De vakleerkracht muziek geeft wekelijks aan elke jaargroep muziekles en organiseert muzikale activiteiten.

De leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs geeft aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wekelijks een les over het omgaan met jezelf, de groep en de maatschappij. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven